top of page

Výzkum v podniku či organizaci  

SIMPLE


POLL

Realizujete výzkumy spokojenosti zaměstnanců? Co vám vychází? Spokojenosti je celkem dobrá? Je to moc, nebo málo? Nevíte? Ani se nedivíme. Klíčem k interpretaci je srovnání s jinými zaměstnanci a s jinými podniky. 

Zásadním klíčem ke správnému výzkumu v  podniku či organizace je  používání  standardizovaných metod.  Nemusíte proto nic vymýšlet, ale použít standardizované baterie otázek, které máme k dispozici a srovnat se s významnými zaměstnavateli v regionu. 

Co získáte výzkumem simplepoll? 

Gallup 12 

Gallup 12 je vytvořen z 12 klíčových otázek, u které postihují zásadní otázky, které si klade každý HR manažer. Otázky postihují osobní rozvoj, pokrok ve firmě, osobní přátelství, nastavené pravidla atd. 

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Index vzdělávacích potřeb

Index vzdělávacích potřeb zjišťuje míru, jak moc nebo jak málo je důležité vzdělávat vaše zaměstnance. Víte, že zaměstnanci, kteří pravidelně prochází vzdělávacími kurzy jsou více spokojeni v současném zaměstnání.

Index loajality

Image firem v regionu

Profil firmy 

Hodnocení benefitů 

Benchmarking s ostatními zaměstnavateli

*CASI, zkratka z anglického Computer Assisted Self Interviewing. Technika, při které respondent sám vyplňuje dotazník na počítači bez přímé asistence tazatele. Tento termín používáme především pro sběr dat, kdy využíváme online panelu, kterého je respondent součástí. Online dotazování v sobě zahrnuje řadu výhod, především cenu a rychlost takového sběru dat.

bottom of page