top of page
muži v práci
001-interview.png

Onboarding průzkum

Vytvořte co nejlepší první dojem pomocí zpětné vazby od vašich nejnovějších zaměstnanců. Výzkum je rozdělen do __ částí, které hodnotí jednotlivé onboardingového procesu.

Zhodnocení náboru

V této části je důležité požádat nové zaměstnance o kvalitu informací, které obdrželi, jejich spokojenost, o vnímání načasování doručení a přijetí informací a celkovou zpětnou vazbu, jak je zlepšit náborový proces. Jak to, co se řeklo, odpovídá realitě. Otázky, které klademe jsou například: Během procesu náboru mi byly poskytnuty přesné informace o společnosti. Mohli jsme udělat něco pro zlepšení náborového procesu?

Loajalita 

Počítají se první dojmy. Objevte, co je potřeba, abyste své nové zaměstnance přivítali, jak nejlépe umíte. Jde zkrátka o to, aby se neotočili a neodešli pryč.

Akulturace

Počítají se první dojmy. Objevte, co je potřeba, abyste své nové zaměstnance přivítali, jak nejlépe umíte. Jde zkrátka o to, aby se neotočili a neodešli pryč.​ Zjistěte, jaké emoce jste u zaměstnanců vyvolali. 

Důvěra zaměstnavateli 

Počítají se první dojmy. Objevte, co je potřeba, abyste své nové zaměstnance přivítali, jak nejlépe umíte. Jde zkrátka o to, aby se neotočili a neodešli pryč.​ Zjistěte, jaké emoce jste u zaměstnanců vyvolali. 

První dojem - emocionální stopa

Počítají se první dojmy. Objevte, co je potřeba, abyste své nové zaměstnance přivítali, jak nejlépe umíte. Jde zkrátka o to, aby se neotočili a neodešli pryč.​ Zjistěte, jaké emoce jste u zaměstnanců vyvolali. 

Adaptace pracovních činností

Počítají se první dojmy. Objevte, co je potřeba, abyste své nové zaměstnance přivítali, jak nejlépe umíte. Jde zkrátka o to, aby se neotočili a neodešli pryč.​ Zjistěte, jaké emoce jste u zaměstnanců vyvolali. 

Dosahování cílů

Počítají se první dojmy. Objevte, co je potřeba, abyste své nové zaměstnance přivítali, jak nejlépe umíte. Jde zkrátka o to, aby se neotočili a neodešli pryč.​ Zjistěte, jaké emoce jste u zaměstnanců vyvolali. 

Integrace

Počítají se první dojmy. Objevte, co je potřeba, abyste své nové zaměstnance přivítali, jak nejlépe umíte. Jde zkrátka o to, aby se neotočili a neodešli pryč.​ Dodatečně můžete zjistit, jaké emoce jste u zaměstnanců vyvolali. 

bottom of page