top of page

Návod systému doolister

vyplnění profilu

1. vyplnění profilu

Vyplňte informace o vaší společnosti.

Název, ičo, dič. Zvolte typ společnosti. Můžete být personální agentura nebo firma. Volba se bude projevovat při tvorbě nabídky. 

Doplňte jméno kontaktní osoby za vaši společnost, doplňte adresu. 

Doplňte váš web, uložte veškeré informace, které jste doplnili. Následně se vám objeví. 

Doplňte váš web, uložte veškeré informace, které jste doplnili. Následně se vám objeví. 

tvorba podpisu

tvorba podpisu

Doplňte váš web, uložte veškeré informace, které jste doplnili. Následně se vám objeví. 

přidání klientů / oddělení

přidáání klientů

Po uložení podpisu přidejte oddělení / klienta, pro kterého budete hledat vhodné kandidáty. Například: obchodní oddělení, nebo právní. Kontaktní osobu vložte tu, které budete zasílat profily a s kým budete komunikovat. 

Klikněte na novou nabídku. Objeví se vám nová obrazovka kam budete postupně vkládat veškeré informace.

PŘIDÁNÍ NABÍDKY

nová nabídka

tvorba nabídky

tvorba nabídky

Základní titulek k pracovní nabídce. 

Název, klient, správce. K nabídce můžete vkládat poznámky a úkoly.

Výběr benefitů se projevuje v textu inzerátu jednotlivé kariérní stránky. 

Zde se projevuje váš výběr, jak bude možné odeslat životopis. 

Vyberte obor, ve kterém chcete aby se inzerát zobrazoval.

Nabízený plat vkládejte buď jako numerickou hodnotu, nebo formou textového komentáře. 
Případě, že vložíte pouze numerickou hodnotu, systém automaticky přepočítá průměrnou mzdu na hodinu.

Vložte text pracovní nabídky.

Pracovní náplň, požadavky, nabídku pro vaše uchazeče.

vyplnění cv

Zde se životopis pouze vkládá.

Vyplnění životopisu přes doocv formulář.

vyplnění cv

kritéria náboru

kritéria cv

Libovolně si nastavte, které kandidáty systém urči za vyhovující, nevyhovující, nebo málo vyhovující.

Vložte další kritéria. Jako je vzdělání. Oblasti činnosti uchazeče, nebo oblast firmy, kde uchazeč působil.

Všem kritériím můžete přiřadit váhu 0.1 až 2. Touto váhou je dané kritérium násobeno. 

V případě, že dané kritérium zapnete do zeleného stavu. Systém všechny uchazeče, které dané kritérium nesplňují vůbec nezařadí do výběru. 

dovednosti

dovednosti

Stanovte si dovednosti, které od uchazečů očekáváte. Dovednost může hodnotit jednou nebo pěti hvězdičkami.

požadavky na zaměstnání

požadavky na cv

Při detailnějším výběru můžete stanovit parametry, které si uchazeči kladou na nového zaměstnavatele jako je pracovní doba, benefity, typ pracovního vztahu, nebo kraj kde chtějí pracovat. 

Tlačítko rozdělit všechny používejte při první selekci. 

tvorba fází pracovního procesu

tvorba fází pracovního procesu

U každé pracovní nabídky si nastavíte workflow. Stanovíte si počet výběrových kol či eventuálně doplníte o testy. Můžete mezi volnými fázemi přesouvat měnit barvu či ikonku. 

hodnocení uchazečů 

hodnocení uchazečů

Hodnocení se následně projevuje v celkovém hodnocení uchazeče. 

Zde přidáte první otázku či položku, která se bude promítat do celkového hodnocení kandidáta. 

Zvolte otázku, kterou budete chtít testovat, nebo na co se chcete ptát. 

Přiřaďte danou položku k nastavené fázi.

Položku můžete hodnotit buď formou ANO /NE nebo na škále. 

emailové kampaně

emailové kampaně

Vložte email odesílatele a 

jméno odesílatele. 

Vložte seznam kontaktů, komu chcete odeslat emaile. 

sdílení na sociální sítích

sdílení na sociální sítích

Doplňte text, kterým chcete post na sociálních sítích doprovodit.  

práce s uchazeči

Kandidáti jsou přehledně zobrazováni v kartách.

Hromadné zpracování životopisů umožňuje zpracovat větší množství souborů.

práce s uchazeči

vložení životopisu

vložení životopisu

Životopis vložíte pomocí formuláře, který vám pomůže při detailnějším hledání vhodných kandidátů.

detail profilu

detail profilu

Každého uchazeče v databázi si můžete prohlédnout, přečíst komentář, hodnocení, předchozí účast v některých nabídkách. 

Můžete přidat tagy, nebo můžete kandidáta vložit přímo do nabídky.

hlavní panel 

hlavní panel

Zde vidíte, jak moc kandidáti na základě vašich stanovených kritérií vyhovují.

V této části jsou zobrazeny základní tagy, které popisují kandidáty. 

Jednotlivé kandidáty si můžete 

systémem drag and drop přetáhnout do kategorie, do které 

patří. Například je přesunete, 

do kategorie telefonní screening. 

práce s kandidátem na kartě uchazeče 

práce s kandidátem na kartě uchazeče

Při  plánování pohovoru nebo kterékoliv činnosti, kterou chcete potvrdit kandidátem, stačí vybrat datum, následně vyberete fázi, místo konání a kontaktní osobu.  

Pokud kliknete na uložit a vytvořit email. Objeví se vám emailový formulář, který si můžete nachystat v sekci emailové šablony. 

Potvrzení schůzky se zobrazí na hlavním panelu. Také vám přijde potvrzení na email stejně tak i kolegovi, který se bude zúčastňovat schůzky. 

Zde ověřujeme tzv. tvrdá kritéria, které si definujeme v rámci pracovní nabídky. Systém sám vyhodnotí zda kandidáti vyhovují v případě, že vyplní nabídku přes elektronický formulář. V situaci, kdy kandidáti vkládají životopis pomocí formuláře, je nutné jednotlivé uchazeče ohodnotit. 

Plánování schůzek, je v systému doolister mnohem snadnější. 

Celkové scóre kandidáta.

Zde se zobrazuje celkové scóre kandidáta.

Odeslání reportu kolegům či klientovi. Sledování stavu, kdy byl report odeslán, zda je či není vyřízen. 

Vložení poznámky, ke kandidátovi. Vhodné pro celkové zhodnocení. Zobrazuje se vždy, když si vyhledáte daného kandidáta. 

Hodnocení kandidáta během pohovorů, nebo telefonního screeningu. Jsou zde zobrazeny vámi vložené otázky, které si na pracovní pohovor či jinou fázi výběrového řízení můžete přichystat. 

V rámci task managementu si můžete definovat jednotlivé úkoly u konkrétního uchazeče. Např. ověřit reference, zítra zavolat kandidátovi. 

Zde vkládejte informace z pracovního pohovoru, které se týkají konkrétní pracovní pozice. 

tvorba a správa karérní stránky

kariérní stránka

Kariérní stránku si můžete upravit v jednoduchém administrativním rozhraní. Na kariérní stránce se automaticky zobrazují všechny aktivní pracovní nabídky.

Kariérní stránka může vypadat třeba takto. Moderní atraktivní design. 

bottom of page